ОЦЕНКА НА ЧИФТОСВАНЕТО

 

       CRI становище - "предоставянето на продукти и услуги възможно най-ефективно, за да се увеличи ползата на членовете и клиентите".

Kакво Mating Appraisal for Profit (MAP) може да направи за вас?

MAP ...

  • Предлага несравнима гъвкавост при подбора на бик, специално приспособена към Вашата работа. Увеличава живота на стадото и дълголетието на говедата;
  • Контрол и развитие на целите, свързани със стадата;
  • Контролира и ограничава близкородствено кръстосване до максимум 6,25%, което означава, че нито един член на три поколения не се дублира в чифтосването;
  • Помощ при сортиране чрез даване на обобщена информация за биците;
  • Предоставя пълна генотипна оценка на всяка крава, която е линейно отбелязана;
  • Подчертава най-лошия недостатък за максималния генетичен прогрес.

     С несравнима гъвкавост, MAP може да отгледа крава, която се вписва в процеса на работа. Използване на Lifetime Net Merit индекс като акцент на производство, план за чифтосване може да бъде пригоден да отговаря на вашите разплодни цели за продължителност на живота на стадото, индекс за копитата и краката, виме, "шоу" тип, тревопасни или за непостоянни пазари.

    Diane Schnell, CRI Education и Program Support Manager, споделя, "MAP помага на производителите да увеличават печалбите, да подобрят структурата на стадото, да имат по-добра продукция и здрави, дълголетни крави. Чрез MAP, членове и клиенти по света ефективно използват най-добрите генетики към изграждане на по-рентабилен вид крави."

      За да извлечете максимума от MAP, стадата следва да се оценяват поне веднъж или два пъти годишно. Това дава възможност за нови допълнения и актуализации в препоръките, отнасящи се до биците.

Computer MAP►


     Кравите се сравняват с техните връстници за всеки признак и разликите се оценяват според наследствеността на специфичния признак. Отклонения от връсниците се коригират според генетичното ниво на стадото. Включена е също така информация за родословието и "индекс на кравата" се изчислява и стандартизира за всеки признак. Даденият индекс е подобен на предаване по наследство способността на мъжкото животно и е в основата на всички препоръки, отнасящи се до биците.

     Computer MAP допълнително акцентира върху най-лошия недостатък на кравата, особено в областта на копитата, краката и вимето. Този уникален подход избягва неправилно чифтосване и осигурява най-бърз генетичен прогрес.

 

MAP Express►

 

     С MAP Express, оценителят оценява само крайните типове признаци за всяко животно. Всички други признаци се счита, че са в златната среда. Този метод заставя програмата да помисли как биците да коригират най-очевидните проблеми. (Съществува пряка връзка между броя признаци в програма за селекция и натрупания напредък може да се постигне с едно единствено чифтосване).

 

Pedigree MAP►

 

     CRI може да осигури подходящо чифтосване,  използвайки Pedigree MAP. Pedigree MAP е генотипен подход към чифтосване, като се използват данни за бащата и дядото. MAP оценява на база структурата на кравата или юницата въз основа на модела на  отглеждане на нейния баща и чифтосването се осъществява въз основа на тези оценки.

 

Актуализирано резюме за биците и MAP доклади►


      Бъдете в крак с нов тип производствени данни между MAP оценките като се регистрирате за пост-обобщена актуализация. След всяка справка за бик, новия списък с препоръки за бикове се изпраща автоматично.

     Получаването на препоръки за чифтосване никога не е било по-лесно. Два доклада са на разположение – изисквания за спермата и препоръка за чифтосване. Избери как да получаваш докладите - копие от докладите, изпратени по пощата, по електронна поща или на CD. Електронните версии позволяват препоръки за бикове да се въвеждат директно в софтуерното управление на стопанството.