DAIRY PERFORMANCE NAVIGATOR- on-line програма за анализ на млечно производство


     Разработена чрез сътрудничество между Cargill Animal Nutrition и Genex, Dairy Performance Navigator (DPN) е он-лайн програма, която анализира производителността на стадото и предоставя мощни показатели за печалба и насоки за управление на  фермите. Сведения за управление на стадото осигуряват основата на показателите за печалба при управление на стадото, които след това се сравняват с база за сравнение (извлечена от голяма база данни за стадата). Важни области включват: Инвентаризация на стадо, Възпроизвеждане, Бракуване, Производството на мляко, Качество на млякото, Анализ на сухия период, Здравето на животните и Генетика.

     Използвайте DPN да се разберете кои стратегии за управление на стадото работят и кои не. DPN предоставя уникална възможност да се оцени минали, текущи и прогнозни стойности на показателите на стадото. Като инструмент за изследване, DPN предоставя ценна информация за място в екипни дискусии, които могат да доведат до подобряване на цялостната дейност на стадото.

     За повече информация се свържете с местния представител на Genex.