СОФТУЕРЕН ПАКЕТ Calf Math „За постигане на по-добри резултати от всяко теле“

     

     С такъв голям избор откъде да започнем?

     Genex разработва нов инструмент - обикновенa, финансова таблица Calf Math в помощ на производителите за постигане на по-добри резултати от всяко теле. Пакетът Calf Math помага на производителите да решат как да се използват различните опции на продукта сперма за постигане на определени цели в стадото и максимална печалба в рамките на техните операции.

     Започнете да използвате пакетът Calf Math сега, кликнете върху линка със снимката по-долу, за да започнете в правилната посока.

    * Съвети за потребители! Когато отворите на Calf Math компютъра си, програмата може да изглежда твърде малка. Просто кликнете с десния бутон или в дясното или ляво "бяло" поле и след това кликнете върху Zoom In. Програмата ще се увеличи и ще запълни екрана.

     ...Този софтуерен пакет е разработен за оценка и гид за употребата на продукта  и не трябва да се разчита единствено и само на него като точен показател за очакваните резултати.Тази програма е предназначена да помогне на потребителите да разберат разликите, които са в резултат от използването на различни варианти на сперма. Cooperative Resources International, членуващите в тях кооперации или служители не могат и не гарантират реални резултати и в никакъв случай не носят отговорност за вреди (били те преки, косвени, специални, закономерни или други щети), произтичащи от използването на този софтуер или получени стойности. Не дават никаква гаранция от какъвто и да било вид.

     За въпроси, вижте the Calf Math User Manual, calfmath@crinet.com или посетете вашия Genex представител.