ОТ РАЗВЪЖДАНЕ ДО ХРАНЕНЕ

     

     Wulf Cattle и Genex се обединяват, за да създадат нови тенденции за печалба на мандри в САЩ. "ОТ РАЗВЪЖДАНЕ ДО ХРАНЕНЕ" е вълнуваща заключителна програма, разработена с цел анализ на оценката на млечните бичета.

"Тази концепция позволява на производителите на млечни продукти да анализират тяхната роля в производството на говеждо месо – да достигнат като производители на говеждо месо до едно ново ниво и да генерират допълнителни приходи за фермата."Doug Wilson, Chief Operating Officer, Genex

   

 

     Опит

     През 2010 г. Wulf Cattle се обръща към Dairy Riverview в Минесота за включване на   Wulf Лимузен генетика в Jersey стадото на мандрата. Riverview Dairy иска да подобри качеството на Jersey бичетата – придобиване на сила, без да се засегне лекотата при отелване. Днес, млечните юници и крави с качествено мляко се отглеждат с млечна сперма. По-малко рентабилни крави се отглеждат със сперма Лимузен. Първите захранени с Лимузен х Джърси телета през юни 2012 г. биват високо оценени от месопреработвателите. Този положителен опит предизвика образуването на "ОТ РАЗВЪЖДАНЕ ДО ХРАНЕНЕ".

    Процесът

  • Genex събира Wulf Лимузен генетика и разпределя спермата на включените в програмата млекопреработвателни предприятия.
  • Wulf Лимузен х млечни телета се раждат в млечни ферми и се транспортират до включените ферми.
  • В резултат от кръстоската на бик с юница, телетата се закупуват на висока цена от Wulf Cattle.
  • Резултатът е доход за ферамата и постоянно качествено Лимузен, повлияни захранващи телета за месното производство.

     В програмата се полага съвместно усилие и генетична доказаност за ефективност на фуража и растеж, които допринасят за качеството на млечните продукти.

        За да научите повече, посетете www.breedingtofeeding.com .