PRESICE - геномно тестване на женски животни /част III/

Типове признаци

 

GPTAT:  GPTA тип е оценка на генетичното превъзходство за отвърждаване, че животното ще го предава на поколението си.

 

Инбрийдинг:

GIB: Геномен индивидуален инбрийдинг   мери фактическата хомозиготност и процент гени с връзка помежду им, а не прогнозни части на индивидуален инбриидинг по педигре.Стойности близки до 0 са желателни.

GFI: Геномен бъдещ инбрийдинг  - бъдещи приплоди на базата на ДНК тестове на родителската хомозиготност и процент общи гени за популяцията.

 

Хаплотипове:

Холнщайн:

HH1: Първи ХФГ хаплотип влияещ на плодовитостта;

HH2: Втори ХФГ хаплотип влияещ на плодовитосттa;

HH3: Трети ХФГ хаплотип влияещ на плодовитостта;

HH4: Четвърти ХФГ хаплотип влияещ на плодовитостта;

HH5: Пети ХФГ хаплотип, влияещ на плодовитостта;

HH0: ХФГ хаплотип за брахиспина;

HHB: ХФГ хаплотип за говежда левкоцитна недостатъчност (BLAD);

HHC: ХФГ хаплотип за кардио-васкуларно заболяване (CVM);

HHD: ХФГ хаплотип за уридин монофосфат синтезна недостатъчност (DUMPS);

HHM: ХФГ хаплотип за синдактилия (MuleFoot);

HHP: ХФГ хаплотип за безроговост  (Polled Mutation);

HHR: ХФГ хаплотип за червено-шарена мутация (Red Mutation).

Джърси:

JH1: Джърси хаплотип, влияещ на плодовитостта

Швейцарско Кафяво:

BH1: Първи хаплотип на Швейцарското кафяво, влияещ на плодовитостта;

BH2: Втори хаплотип на Швейцарското кафяво, влияещ на мъртвородените;

BHW: хаплотип на Швейцарското кафяво за синдрома на Уивър;

BHD: хаплотип на швейцарското кафяво за SDM;

BHM: хаплотип на швейцарското кафяво за SMA ;

Чип:  тип на чипа използван за запис на генотипа;

G RELEASE: дата на геномното отделяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяне генотипа на мъжките

 

Ползата от определяне нa  мъжките генотипове ще бъде взета в предвид при всеки отделен случай. Всяко мъжко животно ще бъде тествано и ще бъде предмет на GSMA. За повече информация се обърнете към локалния служител на CRI INT.