РЕЗУЛТАТИ

     Казано с прости думи, генетиката наистина е от значение. Въпреки това до момента, оценяването на влиянието, което оказва генетиката не винаги е било лесно. Genex докладът с резултати улеснява тази задача. Резултатите могат да утвърдят генетиката единствено на ниво стадо чрез сравняване на действителното поведение на крава (стойности за разплод) към Прогнозното Предаване на Способността (PTA) на бика за мляко, мазнини, белтъчини, Оценка на соматичните клетки, Заплодяемост на потомството (DPR) и Нетна стойност на продуктивен живот (Lifetime Net Merit).

     Биковете, използвани в стадото са групирани в quartiles (квартили) според тяхната генетична класация във всяка една категория или признак (изброени по-горе). След това, действителното поведение на дъщерите на бика във всеки quartile (квартил) се осреднява. Докладът сравнява поведението на крави в горния quartile към долния quartile и изчислява разликата. Когато се видят "реалните различия" в стадото за признаци като DPR или за производството на мляко, става доста лесно да се изчисли възвръщаемостта на инвестициите в генетиката. И ето, че доказахме значението на генетиката.

Да погледнем резултатите

     В таблицата е показан пример от доклада с резултатите от DPR. В това стадо, има 3,95 точки разлика в DPR. (Не забравяйте, че за всяка точка от DPR трябва да видите разликата от четири "days open".). В таблицата са показани 18 дни разлика в "days open", при условие, че кравите, заплодени от бикове с висока DPR всъщност имат по-малко "days open". Това е - наистина спестяване на разходи във всяка млечна ферма.

 

 

 

Какви данни са необходими за един доклад?


     Първото изискване за доклад с резултати е идентификация на бика за разплод. За най-точният доклад, стадата трябва да имат поне 150-200 идентифицирани крави за разплод. По-малките стада могат да имат твърде малко крави във всеки quartile, за да се получи значима средно стойност. С други думи, една или две крави, различаващи се съществено по показатели от останалите могат да помогнат или да навредят на резултата.

     Докладите с резултати могат да бъдат генерирани от Dairy Herd Improvement (DHI) данни или във файловете на он-лайн управлението на стадата. Данните, използвани за генериране на доклад включват 305-дни ME записи за мляко, мазнини и протеини, статистически файл за оценките на соматичните клетки и разплодни записи.

     РЕЗУЛТАТИ е свободна услуга с добавена стойност, предоставена от Genex. Посъветвайте се с Вашия местен представител на Genex, за да изготвите такъв отчет.