G-MAP

     

     G-MAPSM, или геномна програма MAP, определя най-добрия вариант за чифтосване на една крава или юница, основан на Геномните PTAs (GPTAs), а не фенотипните резултати, изпълнение или прогнозна информация като нормални родители или генеалогични индекси.

     G-MAP е на разположение на всеки производител на млечни продукти, който има геномни резултати от теста (3K или 50K) от тяхна крава(и) и/или юница(и). Просто представи твоите GPTAs за животните си на своя представител на Genex, за да бъдат включени в G-MAP.

     G-MAP може да направи препоръки за всяко животно, група или цялото стадо на геномно-тествани животни. Препоръките за чифтосване на G-MAP са включени в MAP™ доклада заедно с негеномни тествани животни, заплодени чрез традиционна MAP Genex програма. В доклада, заплодени животни чрез G-MAP се означават с "G" или думата "Genomic" в близост до тяхната идентификация.

     Освен това, G-MAP притежава всички удобства и функции, които производители могат да очакват от MAP. Докато около 90% от MAP стадата използват Lifetime Net Merit (LNM) и herdlife като тяхна опция за чифтосване, производителите също имат възможност да избират други критерии, като краен резултат; inbreeding и смъртни случаи се контролират; препоръки за чифтосване са достъпни чрез електронна поща, в интернет или на хартия; препоръките за чифтосване могат лесно да бъдат въведени в софтуер за управление на млякото и млечните продукти; производителите могат да делят животни в различни групи за конкретни стратегии съответно за отглеждане и чифтосване на всяка група с различни бици.